Velkommen til markering av

Lymfomuka, 12.-16. september 2022

I forbindelse med Verdens lymfomdag 15. september utvider vi markeringen til hele uka, med en rekke ulike arrangementer i Bergen, Tromsø og Oslo.

Alle arrangementene er gratis.

Folkemøte i Bergen

12. september kl. 18-21 på Hotel Norge Scandic, Nedre Ole Bullsplass 4

 • Siste nytt innen utredning og behandling v/ Alexander Fosså (OUS)
 • Trening og rehabilitering etter kreftbehandling v/ Emilie Bertelsen (Haukeland)
 • Kliniske studier og MED.hjelper v/ prosjektleder Tone Skår

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Emilie Bertelsen

Helse- og treningsrådgiver v/ Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR)/Pusterommet v/ Haukeland universitetssjukehus

Tone Skår

Prosjektleder for innovasjon hos Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Folkemøte i Tromsø

13. september kl.18-21 på Ishavshotellet.

 • Siste nytt innen utredning og behandling v/ onkolog og forsker Harald Holthe (OUS)
 • Trening og rehabilitering etter kreftbehandling v/ Hanne Bersvendsen (UNN)
 • Kliniske studier og MED.hjelper v/ prosjektleder Tone Skår

Harald Holte

Onkolog og forsker, Oslo universitetssykehus

Hanne Skjerven Bersvendsen

Overlege ved Kreftavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tone Skår

Prosjektleder for innovasjon hos Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Verdens lymfomdag

Verdens lymfomdag 15. september markeres med en nasjonal fagdag. Denne finner sted fra kl. 9 til 13 på Gimle kino i Oslo. Dette er et arrangement for spesialister, onkologer, leger, sykepleiere og andre med interesse for lymfekreftfaget.

Dagen ledes av politisk journalist Aslak Bonde, og tar for seg følgende tema: 

Ny og innovativ behandling 

 • Forskning på gen- og celleterapi v/ Morten Milek Nielsen 
 • Bispesifikke antistoffer v/ Caroline Riley  
 • Tilgang på nye behandlingsformer for lymfom i Norge v/ Alexander Fosså 
 • Historie fra virkeligheten – tilgang til behandling gjennom klinisk studie 

Utredning og behandling 

 • Har pakkeforløpene vært til nytte for lymfekreftbehandling? v/ Sigbjørn Smeland 
 • Patologidiagnostikk i Helse Sør-Øst erfaringer v/ Signe Spetalen

Livskvalitet og mestring 

 • Helsetjenester for pasienter med seneffekter etter kreftbehandling; hvordan organiserer vi oss? Erfaringer fra St. Olav v/ Unn-Merete Fagerli 
 • Historie fra virkeligheten – viktigheten av gode rehabiliteringsmuligheter 

En smakebit av dagens foredragsholdere

Sigbjørn Smeland

Professor og leder for Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus

Morten Milek Nielsen

Forsker, Avdeling for kreftimmunologi, Universitetet i Oslo

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Unn-Merete Fagerli

Overlege for lymfom, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Caroline Riley

MD, PhD København universitetssykehus, Rigshospitalet, Avdeling for hematology

Signe Spetalen

Overlege i patologi, Oslo universitetssykehus

Sigbjørn Smeland

Professor og leder for Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus

Morten Milek Nielsen

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Unn-Merete Fagerli

Overlege for lymfom, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Caroline Riley

MD, PhD København universitetssykehus, Rigshospitalet, Avdeling for hematology

Signe Spetalen

Overlege i patologi

Lymfomuka gjennomføres med økonomisk støtte fra: