Velkommen til markering av

Lymfomuka, 12.-16. september 2022

I forbindelse med Verdens lymfomdag 15. september utvider vi markeringen til hele uka, med en rekke ulike arrangementer i Bergen, Tromsø og Oslo.

Alle arrangementene er gratis.

Folkemøte i Bergen

12. september kl. 18-21 på Hotel Norge Scandic, Nedre Ole Bullsplass 4

 • Siste nytt innen utredning og behandling v/ Alexander Fosså (OUS)
 • Trening og rehabilitering etter kreftbehandling v/ Emilie Bertelsen (Haukeland)
 • Kliniske studier og MED.hjelper v/ prosjektleder Tone Skår

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Emilie Bertelsen

Helse- og treningsrådgiver v/ Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR)/Pusterommet v/ Haukeland universitetssjukehus

Tone Skår

Prosjektleder for innovasjon hos Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Folkemøte i Tromsø

13. september kl.18-21 på Ishavshotellet.

 • Siste nytt innen utredning og behandling v/ onkolog og forsker Harald Holthe (OUS)
 • Trening og rehabilitering etter kreftbehandling v/ Hanne Bersvendsen (UNN)
 • Kliniske studier og MED.hjelper v/ prosjektleder Tone Skår

Harald Holte

Onkolog og forsker, Oslo universitetssykehus

Hanne Skjerven Bersvendsen

Overlege ved Kreftavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tone Skår

Prosjektleder for innovasjon hos Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Verdens lymfomdag

Verdens lymfomdag 15. september markeres med en nasjonal fagdag. Denne finner sted fra kl. 9 til 13 på Gimle kino i Oslo. Dette er et arrangement for spesialister, onkologer, leger, sykepleiere og andre med interesse for lymfekreftfaget.

Dagen ledes av politisk journalist Aslak Bonde, og tar for seg følgende tema: 

Ny og innovativ behandling 

 • Forskning på gen- og celleterapi v/ Morten Milek Nielsen 
 • Bispesifikke antistoffer v/ Caroline Riley  
 • Tilgang på nye behandlingsformer for lymfom i Norge v/ Alexander Fosså 
 • Historie fra virkeligheten – tilgang til behandling gjennom klinisk studie 

Utredning og behandling 

 • Har pakkeforløpene vært til nytte for lymfekreftbehandling? v/ Sigbjørn Smeland 
 • Patologidiagnostikk i Helse Sør-Øst erfaringer v/ Signe Spetalen

Livskvalitet og mestring 

 • Helsetjenester for pasienter med seneffekter etter kreftbehandling; hvordan organiserer vi oss? Erfaringer fra St. Olav v/ Unn-Merete Fagerli 
 • Historie fra virkeligheten – viktigheten av gode rehabiliteringsmuligheter 

En smakebit av dagens foredragsholdere

Sigbjørn Smeland

Professor og leder for Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus

Morten Milek Nielsen

Forsker, Avdeling for kreftimmunologi, Universitetet i Oslo

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Unn-Merete Fagerli

Overlege for lymfom, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Caroline Riley

MD, PhD København universitetssykehus, Rigshospitalet, Avdeling for hematology

Signe Spetalen

Overlege i patologi, Oslo universitetssykehus

Sigbjørn Smeland

Professor og leder for Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus

Morten Milek Nielsen

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Unn-Merete Fagerli

Overlege for lymfom, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Caroline Riley

MD, PhD København universitetssykehus, Rigshospitalet, Avdeling for hematology

Signe Spetalen

Overlege i patologi

Lymfomuka gjennomføres med økonomisk støtte fra:

Tone Skår

Prosjektleder for innovasjon hos Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Tone Skår er prosjektleder for innovasjon hos Vestlandets Innovasjonsselskap AS. Skår jobber med prosjektet MED.hjelper, og brenner for å spre kunnskap om kliniske studier og for at pasienter skal ha like muligheter for å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling gjennom kliniske studier. Skår er i tillegg Avdelingsleder for Norwegian Smart Care Cluster i Vestland og er opptatt av brukermedvirkning og nye digitale helseløsninger. 

Hanne Skjerven Bersvendsen

Overlege ved Kreftavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hanne Skjerven Bersvendsen er opprinnelig fra Vadsø, utdannet i Tromsø. Bersvendsen har jobbet på Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) siden 2004. Hun har en doktorgrad fra 2020 som handlet om livsstil og seneffekter (med særlig fokus på seksualfunksjon) etter høydosebehandling for lymfekreft. Bersvendsen er en av fire leger som jobber på poliklinikken for seneffekter etter kreft, som nylig er opprettet ved UNN. 

Morten Milek Nielsen

Forsker, Avdeling for kreftimmunologi, Universitetet i Oslo

Morten Milek Nielsen er utdannet Cand.scient. i biokjemi med en doktorgrad i immunologi fra Københavns universitet. Fokuset for doktorgraden og det tidlige postdok arbeidet i Danmark og USA var å undersøke T-cellers spesifikke roller under utviklingen av kontaktallergi og psoriasis. I 2017 flyttede Milek Nielsen til Oslo der han jobber som forsker i gruppen til professor Johanna Olweus på Radiumhospitalet. Her forsker han på hvordan vi kan utnytte spesifikke celler fra friske personers immunforsvar til å gjenkjenne kreftceller, og hvordan dette kan utnyttes til utviklingen av nye typer immunterapi.

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus
Alexander Fosså er overlege og kreftlege ved Lymfomseksjonen på Radiumshospitalet. Han er en av landets ledende eksperter på lymfekreft. Han jobbet i noen år som kreftlege og hematolog i Tyskland før han i 1997 flyttet hjem igjen til Norge og radiumhospitalet. Han har doktorgrad innen immunforsvarets rolle i å gjenkjenne og mulig bekjempe at kreftsvultser utvikler seg. Han tok i 2006 initiativ til opprettelsen av Lymfekreftforeningen og sitter i foreningens fagråd.  

Unn-Merete Fagerli

Overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Unn-Merete Fagerli er Phd og overlege for lymfom ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital. Unn-Merete sitter også i Lymfekreftforeningens fagråd. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekt, og har publisert flere artikler om blant annet fatigue. Unn-Merete sitter også i Lymfekreftforeningens fagråd.

Caroline Riley

MD, PhD København universitetssykehus, Rigshospitalet, Avdeling for hematology

Caroline Hasselbalch Riley er spesiallege i hematologi ved Rigshospitalet i København. Hun er ansvarlig for eksperimentell behandling av hematologiske pasienter sammen med overlege Martin Hutchings i Fase 1 enheten på Rigshospitalet. Her har man stor erfaring med eksperimentell immunterapi i form av behandling med bispecifikke antistoffer til pasienter med lymfekreft og anden hematologisk sykdom.  Hun har skrevet PhD i Center for Cancer Immun Terapi, Herlev hospital i 2015 og har en subspesialisering i lymfekreft.