Idun er spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Hun jobber som overlege på avdeling for hematologi ved SUS i Stavanger. Til daglig har hun ansvar for utredning og behandling av pasienter med blodsykdommer og lymfekreft. Idun har erfaring fra deltagelse i kliniske studier innen non-Hodgkin og Hodgkins lymfom og har lokalt ansvar for legemiddelstudier bl.a. innenfor DLBCL og mantelcellelymfom.