Ole Petter Hjelle er en lege, hjerneforsker og foredragsholder. Til hverdags jobber han som fastlege i Åsgårdstrand, og har en doktorgrad i nevrologi. I tillegg til å være førstelektor på Universitetet i Sørøst-Norge hvor han forsker og underviser ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, har han jobbet som profesjonell foredragsholder på store og små scener i en årrekke. Like allsidig som han er erfaren og kompetent, evner han å gjøre vanskelige temaer spennende og levende foran en forsamling.