Mestringsforedrag med Marco Elsafadi

Vårt siste innslag i årets lymfomuke er et foredrag med Marco Elsafadi. Marco gir deg konkrete tips og råd til hvordan du kan jobbe med å få fokuset over på mer positive ting i livet.

Lymfomuka gjennomføres med økonomisk støtte fra: