Velkommen til markering av

Lymfomuka 2021 og Verdens lymfomdag

Aktiviteter i løpet av uka

Hvert år rammes 1200 mennesker i Norge av lymfekreft. For veldig mange er effektene etter behandling svært krevende. Mange lever med nedsatt immunforsvar, forhøyet risiko for infeksjoner, diffuse plager og redsel for å måtte høre kreftbeskjeden igjen.

De åpne folkemøtene har derfor fokus på både siste nytt innen behandling, rehabilitering og seneffekter. I tillegg markerer vi Verdens lymfomdag med en livesending/ arrangement i Oslo.

14. sep

Åpent folkemøte i Stavanger

Sted: Hotel Victoria
Tid: 18.00 – 21.00

Alexander Fosså

"Rehabilitering av lymfompasienter og seneffekter"

Idun Bakke Bø

"Siste nytt innen behandling av lymfompasienter"

15. sep

Folkemøte i Oslo

  • Rehabilitering av lymfompasienter, hva virker? Samtale med overlege Frode Skanke  og to overlevere som deler sine erfaringer
  • Kliniske studier – hvordan sikre tilgang på utprøvende behandling? Samtale med onkolog Marianne Brodtkorb
  • Konsekvensene av å ikke få tilgang på CAR-T for norske pasienter – samtale mellom Alexander Fosså, Arne Kolstad, Karita Bekkemellem (LMI) og Michael Vester fra Nye metoder

Her finner du opptak av folkemøte i Oslo

15. sep

Folkemøte i Oslo

Livesending/ hybridmøte i Oslo
Vi inviterer til et hybridmøte som du enten kan følge digitalt, eller delta på. Merk at det er begrenset med plasser så være rask med din påmelding.

Vær opperksom på at du må melde deg på også om du skal delta digitalt.

Sted: Vika kino, sal 2 og livestreaming
Tid: 18.00 – 19.15

Det er begrenset antall plasser. Vennligst velg i påmeldingen om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.

Kvelden ledes av Trude Teige tidligere journalist, nåværende forfatter. Trude leder oss gjennom en rekke samtaler med ulike tema:

  • Rehabilitering av lymfompasienter, hva virker? Samtale med overlege Frode Skanke  og to overlevere som deler sine erfaringer
  • Kliniske studier – hvordan sikre tilgang på utprøvende behandling? Samtale med onkolog Marianne Brodtkorb
  • Konsekvensene av å ikke få tilgang på CAR-T for norske pasienter – samtale mellom Alexander Fosså, Arne Kolstad, Karita Bekkemellem (LMI) og Michael Vester fra Nye metoder

16. sep

Folkemøte i Bergen

Sted: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen)
Tid: 18.00 – 21.00

Unn-Merete Fagerli

"Rehabilitering av lymfompasienter og seneffekter"

Anne Turid Bjørnevik

"Siste nytt innen behandling av lymfompasienter"

Hvem er arrangementet for?

Disse arrangementene er arrangert av Lymfekreftforeningen, men er åpne for alle med interesse for kreftformen: pasienter, overlevere, pårørende og de med spesiell interesse for feltet.

Lymfomuka gjennomføres med økonomisk støtte fra: