Velkommen til markering av

Lymfomuka 2021 og Verdens lymfomdag

Aktiviteter i løpet av uka

Hvert år rammes 1200 mennesker i Norge av lymfekreft. For veldig mange er effektene etter behandling svært krevende. Mange lever med nedsatt immunforsvar, forhøyet risiko for infeksjoner, diffuse plager og redsel for å måtte høre kreftbeskjeden igjen.

De åpne folkemøtene har derfor fokus på både siste nytt innen behandling, rehabilitering og seneffekter. I tillegg markerer vi Verdens lymfomdag med en livesending/ arrangement i Oslo.

14. sep

Åpent folkemøte i Stavanger

Sted: Hotel Victoria
Tid: 18.00 – 21.00

Alexander Fosså

"Rehabilitering av lymfompasienter og seneffekter"

Idun Bakke Bø

"Siste nytt innen behandling av lymfompasienter"

15. sep

Folkemøte i Oslo

  • Rehabilitering av lymfompasienter, hva virker? Samtale med overlege Frode Skanke  og to overlevere som deler sine erfaringer
  • Kliniske studier – hvordan sikre tilgang på utprøvende behandling? Samtale med onkolog Marianne Brodtkorb
  • Konsekvensene av å ikke få tilgang på CAR-T for norske pasienter – samtale mellom Alexander Fosså, Arne Kolstad, Karita Bekkemellem (LMI) og Michael Vester fra Nye metoder

Her finner du opptak av folkemøte i Oslo

15. sep

Folkemøte i Oslo

Livesending/ hybridmøte i Oslo
Vi inviterer til et hybridmøte som du enten kan følge digitalt, eller delta på. Merk at det er begrenset med plasser så være rask med din påmelding.

Vær opperksom på at du må melde deg på også om du skal delta digitalt.

Sted: Vika kino, sal 2 og livestreaming
Tid: 18.00 – 19.15

Det er begrenset antall plasser. Vennligst velg i påmeldingen om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.

Kvelden ledes av Trude Teige tidligere journalist, nåværende forfatter. Trude leder oss gjennom en rekke samtaler med ulike tema:

  • Rehabilitering av lymfompasienter, hva virker? Samtale med overlege Frode Skanke  og to overlevere som deler sine erfaringer
  • Kliniske studier – hvordan sikre tilgang på utprøvende behandling? Samtale med onkolog Marianne Brodtkorb
  • Konsekvensene av å ikke få tilgang på CAR-T for norske pasienter – samtale mellom Alexander Fosså, Arne Kolstad, Karita Bekkemellem (LMI) og Michael Vester fra Nye metoder

16. sep

Folkemøte i Bergen

Sted: Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen)
Tid: 18.00 – 21.00

Unn-Merete Fagerli

"Rehabilitering av lymfompasienter og seneffekter"

Anne Turid Bjørnevik

"Siste nytt innen behandling av lymfompasienter"

Hvem er arrangementet for?

Disse arrangementene er arrangert av Lymfekreftforeningen, men er åpne for alle med interesse for kreftformen: pasienter, overlevere, pårørende og de med spesiell interesse for feltet.

Lymfomuka gjennomføres med økonomisk støtte fra:

Alexander Fosså

Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus
Alexander Fosså er overlege og kreftlege ved Lymfomseksjonen på Radiumshospitalet. Han er en av landets ledende eksperter på lymfekreft. Han jobbet i noen år som kreftlege og hematolog i Tyskland før han i 1997 flyttet hjem igjen til Norge og radiumhospitalet. Han har doktorgrad innen immunforsvarets rolle i å gjenkjenne og mulig bekjempe at kreftsvultser utvikler seg. Han tok i 2006 initiativ til opprettelsen av Lymfekreftforeningen og sitter i foreningens fagråd.  

Idun Bakke Bø

Stavanger universitetssykehus

Idun er spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Hun jobber som overlege på avdeling for hematologi ved SUS i Stavanger. Til daglig har hun ansvar for utredning og behandling av pasienter med blodsykdommer og lymfekreft. Idun har erfaring fra deltagelse i kliniske studier innen non-Hodgkin og Hodgkins lymfom og har lokalt ansvar for legemiddelstudier bl.a. innenfor DLBCL og mantelcellelymfom.

Trude Teige

Programleder

Frode Skanke

Lege og medisinsfaglig ansvarlig

Frode Skanke er lege og medisinskfaglig ansvarlig ved Unicare Røros. Han har dedikert sin karriere til rehabilitering av kreftpasienter.

Marianne Brodtkorb

Onkolog, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus

Overlege på lymfomseksjonen ved Radiumhospitalet siden 2012, doktorgrad om prognosemarkører og behandling ved follikulært lymfom i 2014, medlem i arbeidsgruppen for lavgradige lymfomer i Nordisk lymfomgruppe.

Arne Kolstad

Overlege og onkolog, Sykehuset Innlandet

Overlege dr.med. Arne Kolstad er spesialist i onkologi og er overlege på Avdeling for kreftbehandling ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Kolstad er i tillegg leder for satsingsområdet for immunterapi mot kreft ved Oslo universitetssykehus og partner i K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft ved Universitetet i Oslo. Han har fokus på at behandling som gjennomføres i Norge er på høyde og i råd med internasjonale anbefalingerHan sitter i Lymfekreftforeningens fagråd. 

Karita Bekkemellem

Næringslivsleder og tidligere politiker

Karita Bekkemellem er en norsk næringslivsleder og tidligere politiker. Hun satt fem perioder på Stortinget for Møre og Romsdal og var statsråd i to regjeringer. Bekkemellem er siden 2009 administrerende direktør i Legemiddelindustrien

Michael Vester

Medisinsk spesialrådgiver

Michael Vester har jobbet med Nye metoder siden starten i 2013, først i Helse Sør Øst RHF og det siste året som medisinsk spesialrådgiver i sekretariatet for Nye metoder. Michael er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, og har bakgrunn fra sykehus og kommunehelsetjenesten.

Unn-Merete Fagerli

Overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Unn-Merete Fagerli er Phd og overlege for lymfom ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital. Unn-Merete sitter også i Lymfekreftforeningens fagråd. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekt, og har publisert flere artikler om blant annet fatigue. Unn-Merete sitter også i Lymfekreftforeningens fagråd.

Anne Turid Bjørnevik

Overlege og onkolog, Haukeland universitetssjukehus

Anne Turid Bjørnevik er overlege i lymfomgruppen ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus fra 2008.  I tillegg er hun med i styringsgruppen til Nordisk lymfomgruppe for CNS-lymfom